De énige Nederlandse makelaar in Wallonië | +32 (0)4 383 56 59 / +32 (0)4 246 53 04|

In deze Privacy statement vindt u bepalingen met betrekking tot de website www.blim.be. Tevens is deze disclaimer policy van toepassing op alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf BLIM.BE Makelaars.

Registratie persoonsgegevens:

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van BLIM.BE Makelaars, een informatie-aanvraag verstuurd of anderszins contact heeft met BLIM.BE Makelaars, worden uw persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door BLIM.BE Makelaars. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt. BLIM.BE Makelaars zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening.

Behandeling gegevens:

De door u verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij BLIM.BE Makelaars hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer BLIM.BE Makelaars betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulk geval wordt u daar tijdig over geïnformeerd. BLIM.BE Makelaars is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens:

De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. BLIM.BE Makelaars respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer u inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens wenst, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe richten aan het volgende adres: BLIM.BE Makelaars sprl, Place Leblanc 28, 4170 Comblain-au-Pont of per e-mail: .

Overig:

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan BLIM.BE Makelaars geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. BLIM.BE Makelaars behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website te wijzigen en van tijd tot tijd te actualiseren; bijgevolg aanvaardt u gebonden te zijn aan de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u van de website gebruik maakt. Het is daarom raadzaam deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Op dit pivacy statement, haar voorwaarden en de disclaimer is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

Auteursrecht © BLIM.BE Makelaars, 2002 -2016. Alle rechten voorbehouden.

Contact:

BLIM.BE Makelaars sprl
Place Leblanc 28
B-4170 Comblain-au-Pont

www.blim.be


Telefoon: +32 (0)4 383 56 59

KvK Hoei - ondernemers en BTW n° : 0871.383.464
Beroepsaansprakelijkheid- en rechtsbijstand verzekering : AXA Belgium polis n° 730.270.772

© Blim.be, realisatie door: Inconel B.V.